Grimstad Yoga tilbyr yoga også til bedrifter. Vi kommer til dere på jobben, før, under eller etter arbeidstid. Enten kan vi finne et egnet lokale hos dere, eller vi kan gjøre noen enkle øvelser stående i kontorlokalet. Alternativt kan dere komme til våre lokaler. Yogatimen kan vare fra 15 minutter til 1.5 timer.

For mennesker som sitter mesteparten av dagen foran en pc er det utrolig effektivt å få muligheten til å bevege litt på seg. Nakke og rygg, håndledd og hode er ofte områder som har godt av litt forandring og bevegelse. De ansatte vil lære øvelser som de selv kan gjøre gjennom dagen. Detvil også være et godt avbrekk for de ansatte.  

Fordeler de ansatte får fra yoga på arbeidsplassen: 

 • Reduserer rygg, skulder og nakkeplager

 • Øker hukommelse og konsentrasjon

 • Mindre sykdom og fravær

 • Reduserer stress

 • Økt medarbeidertilfredshet

 • Team building, kanskje også på kryss av avdelinger

 • Styrker muskler og ledd

 • Gir bedre holdning og fleksibilitet

Fordeler for bedriften:

 • Høyere produktivitet

 • Redusert sykefravær

 • Større arbeidsglede -og mengde

 • Bedre moral og mer positive følelser for bedriften.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale. Eventuelt om du er ansatt et sted og ønsker å organisere dette på egenhånd. 

Skatteetaten har ukentlige yogatimer for våre ansatte ledet av Hedda Malde ved Grimstad Yoga.

Dette er et populært tilbud, og er en ideell treningsform for oss som har en arbeidsdag preget av mye kontorarbeide og PC-bruk. Dette er ren balsam for stive og stramme kontornakker, og bidrar bla til å reduserer stress og plager med hodepine.

Timene er preget av øvelser for avspenning, tøyning og lett styrketrening. I tillegg til å løse opp i allerede stive muskler, bidrar timene til å forebygge framtidige plager.

Dette er en treningsform som passer de aller fleste, og Hedda er dyktig til å tilpasse øvelsene mht vanskelighetsgrad, for å møte den enkeltes behov og begrensninger.
— Skatteetaten
Anbefaling av Grimstad Yoga, Grimstad, 20.11.18
Undertegnede har deltatt på yoga i regi av Grimstad Yoga mer eller mindre hver tirsdag de siste to årene som ledd i Skatteetatens;Bevegelse i arbeidstiden.
Treningen har foregått i Iglandshallen i Grimstad.
Instruktør fra Grimstad Yoga har hovedsakelig vært Hedda Malde, men Brigitte Berg har også tidligere vært instruktør. Vi har likt begge to veldig godt.

Som deltagere har vi opplevd Grimstad Yoga som svært profesjonelt. Timene er alltid godt planlagt.

Instruktør er dyktig og gild og tilpasser timen til nivået på oss som er deltagere. Instruktør vil gjerne hjelpe oss med å gjøre øvelsene riktig. Dette gjør hun ved å gjøre øvelsene sammen med oss og gir god instruksjon muntlig. Hun tar også gjerne en
runde rundt i salen for å korrigere litt her og der, uten at det oppleves som for mye.

Timene er generelt varierte, samtidig som ikke alt er nytt hver gang. Det er altså en passelig balanse mellom det vante og nye utfordringer.

Det har etterhvert dannet seg en gruppe med trofaste deltagere, både kvinner og
menn, og vi er alle enige om at treningen gjør våre kontorkropper svært godt.

Humøret er på topp når timen er over!
— Med anbefaling fra noen av oss i Skatteetaten, Ingvild Bakke, Grethe Marie Skarstein, Ingerid Gundersen
Referanse - Yoga/ved Hedda Malde

Vi har fra 2014 – 2018 hatt yoga-timer for våre gjester på Moysand, ledet av Grimstad Yoga v/ Hedda Malde. Dette er en veldig populær aktivitet, og gjennom vår kundeundersøkelse i 2014, var det også Yoga flest av våre gjester ønsket vi skulle videreføre. Flere ytret også ønske om at vi økte antall dager med Yoga, fra 2 til 3, og det gjorde vi, slik at fra 2015, - 2018, har vi hatt timer, mandag, onsdag og fredag, der vi har opp til over 50 deltakere pr. gang. Vi er veldig fornøyd med Hedda Malde sin organisering av denne aktiviteten hos oss! Det er helprofesjonelt, og vi anbefaler henne mer enn gjerne også for andre bedrifter!
— Ole Johan Stensvand, Daglig Leder, Moysand Familiecamping AS